História budovy

Florián

Fotoreport, dokumentujúci priebeh stavby polyfunkčného objektu FLORIAN, ktorá sa nachádza na rohu Záhoráckej ulice a ulice Ferdiša Kostku. Podľa informácie z podstavca sochy sv. Floriána na Záhoráckej ulici, pochádza socha z roku 1777 a nechali ju postaviť Pálffyovci. Florián je patrónom hasičov. Bližšie informácie o pôvode a histórii tejto sochy nemáme.

V období socializmu chátrala, opravili ju v roku 2002. Za viac ako dve storočia sa okolité budovy niekoľkokrát menili. Na začiatku 20. storočia za sochou stál iný dom, než ten, ktorý vidíme na fotografii. Viac o histórii tejto budovy nájdete v článku Mäsiarstvo na Záhoráckej ulici. Rohová budova, zrejme staršia, bola na tom mieste minimálne od prelomu 19. a 20. storočia, dokladujú to staré fotografie. V roku 1941 bol jeho obchod ako židovský podnik arizovaný mäsiarom a údenárom Jozefom Krajčovičom. Po vojne bol opäť úradne uvedený do vlastníctva František Weinwurm, ale zakrátko bol obchod znárodnený. Najskôr prevzali správu Slovenské mäsové závody, národný podnik, Trenčín, a v roku 1950 Mäsoprodukt, národný podnik, Bratislava. Okolo obchodu prechádzali snáď všetky prvomájové a ďalšie sprievody.

História

Fotoreport, dokumentujúci priebeh stavby polyfunkčného objektu FLORIAN, ktorý v priebehu posledného roka vyrástol na rohu Záhoráckej ulice a ulice Ferdiša Kostku. Podľa informácie z podstavca sochy sv. Floriána na Záhoráckej ulici pochádza socha z roku 1777 a nechali ju postaviť Pálffyovci. Florián je patrónom hasičov. Bližšie informácie o pôvode a histórii tejto sochy nemáme. V období socializmu chátrala, opravili ju v roku 2002. Za viac ako dve storočia sa okolité budovy niekoľkokrát menili. Na začiatku 20. storočia za sochou stál iný dom, než ten, ktorý vidíme na fotografii. Viac o histórii tejto budovy nájdete v článku Mäsiarstvo na Záhoráckej ulici.

Genius loci (15) – Mäsiarstvo na Záhoráckej ulici

Aké boli osudy tohto domu a čo bude s týmto miestom ďalej? Rohová budova, zrejme staršia, bola na tom mieste minimálne od prelomu 19. a 20. storočia, dokladujú to staré fotografie. V medzivojnovom období si na tom mieste už v novej budove zriadil mäsiarstvo a údenárstvo František Weinwurm. V roku 1941 bol jeho obchod ako židovský podnik arizovaný mäsiarom a údenárom Jozefom Krajčovičom. Po vojne bol opäť úradne uvedený do vlastníctva František Weinwurm, ale zakrátko bol obchod znárodnený. Najskôr prevzali správu Slovenské mäsové závody, národný podnik, Trenčín, a v roku 1950 Mäsoprodukt, národný podnik, Bratislava. Okolo obchodu prechádzali snáď všetky prvomájové a ďalšie sprievody.

80. roky
Mäsiarstvo v tomto objekte vydržalo aj po páde komunizmu, postupne sa pridali ďalšie služby. Bola tam tiež predajňa potravín. Tento obchod sa v uplynulom období objavil aj v rubrikách stroj času a malacké detaily. V komentároch sa okrem iného spomínal zlý stav budovy a nemožnosť riešenia. Situácia sa zmenila na jar. Najskôr sa zdalo, že pôjde len o výmenu pôvodnej eternitovej strechy (snáď osemdesiatročnej), ale strecha spolu s krovom bola odstránená a v rozoberaní sa pokračovalo ďalej. V súčasnosti zostali len obvodové múry približne vo výške dvoch metrov, tvoriace zrejme plot, za ktorým sa pracuje. 16. 6. 2011 vydalo mesto Malacky rozhodnutie (dostupné na elektronickej úradnej tabuli mesta) o umiestnení stavby  s názvom Polyfunčná budova Florián. V rozhodnutí sa uvádza: „Stavba rieši vybudovanie polyfunkčného domu na Záhoráckej ulici. Realizovaný bude na rohu ul. Záhorácka a J. Kostku a bude priamo napojená na jestvujúcu zástavbu. Navrhovaný objekt bude s jedným podzemným podlažím a s tromi nadzemnými podlažiami so sedlovou strechou.“V podzemnom podlaží by mala byť garáž, v prvom nadzemnom podlaží obchodné priestory a v ďalších dvoch podlažiach byty. Pokračuje sa teda v trende, ktorý začal v našom meste pred pár rokmi. Nechceme s nikým polemizovať o hodnote starej budovy, ani o polyfunkčných budovách v našom meste. Vzhľadom na to, koľko sa zachovalo fotiek, na ktorých je táto budova zachytená, rozhodli sme sa zaradiť tento článok do rubriky Genius loci.

Fotky: Martin Macejka a Jozef Ježe